Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana (preris katastarskog plana) je javna isprava koju izdaje katastar, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica. Prikaz uključuje, osim predmetne čestice, i susjedne katastarske čestice, odnosno onoliko široko područje koliko nam je potrebno.

Kopija katastarskog plana prikazuje

  • granicu katastarske čestice
  • broj katastarske čestice
  • zgrade koje su evidentirane u katastru

Osim ovih podataka, kopija plana može sadržavati i neke druge, npr. linije koje prikazuju granice kulture, kućne brojeve evidentiranih građevina i sl. Na svakoj kopiji plana, naveden je katastarski ured koji je kopiju izdao, čiji se pečat nalazi na dnu, katastarska općina kojoj prikazane čestice pripadaju, broj detaljnog lista i naravno, mjerilo. U gradovima cemo najcešce naići na mjerilo M 1:1000, ali ćesto mjerilo u Hrvatskoj je i 1:2880, a postoje još 1:2500, 1:2904.. Ćest je primjer u praksi da kopija katastarskog plana ne odgovara stanju na terenu. Ukoliko sumnjate da je vaša čestica u naravi veća ili drugačijeg oblika, možete uzeti geodeta koji će utvrditi stvarnu površinu i oblik vaše katastarske čestice. Ukoliko na vašoj čestici postoji objekt, ali ste primjetili da on na kopiji katastarskog plana nije prikazan, trebali biste zatražiti geodeta da vaš objekt ucrta u katastarski plan.