Cjenik usluga

CJENIK USLUGA LEGALIZACIJE

I. GEODEZIJA

Veličina objekta

(m²)

Osnovna cijena (kn)
1. Pomoćna građevina 1.000,00
2. Građevinski objekt do 100 m² 1.200,00
3. Građevinski objekt od 100 – 200 m² 1.300,00
4. Građevinski objekt od 200 – 300 m² 1.350,00
5. Građevinski objekt od 300 – 400 m² 1.400,00
6. Građevinski objekti veći od 400 m² 1.550,00

II. ARHITEKTURA

Veličina objekta

(m²)

Osnovna cijena (kn) Dodatak na osnovnu cijenu
1. Do 100 m² 1.350,00 Ovisno o objektima na parceli
2. Od 100 – 149 m² 1.800,00                                   
3. Od 150 – 199 m² 2.200,00
4. Od 200 – 249 m² 2.800,00
5. Od 250 – 299 m² 3.300,00
6. Od 300 – 349 m² 3.850,00
7. Od 350 – 399 m² 4.400,00
 

8.

 

Veće od 400 m²

Prema dogovoru s projektantom a nakon izvida objekta!!  

+ trošak izrade statičkog proračuna

Arhitektonske usluge uglavnom se rade oko 11 kn/m2

CJENIK GEODETSKIH USLUGA

(Za fizičke osobe – PDV nije uključen u cijenu)

ISKAZANE CIJENE SU ODREĐENE ZA SREDNJE TEŠKE TERENE KOJI NISU ZARAŠTENI TE SU PODLOŽNE KOREKCIJI OBZIROM NA SLOŽENOST POSLA I TEŽINU TERENA

1. PRIJENOS PODATAKA S KATASTARSKOG PLANA NA TEREN

  Potrebno priložiti:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • Svi susjedi moraju biti obavješteni i moraju se složiti s obilježenim međama

od 1.500,00 kn

2. GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U SVRHU ISHOĐENJA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU.
Svaki slijedeći objekt je dodatnih 400,00 kn

Potrebno priložiti:

  Iz katastra:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • Potvrda o kućnom broju (ili 200,00 kn za navedene podatke)

od 1.200,00 kn

3. SNIMAK STVARNOG STANJA– NEOVJEREN U KATASTRU

  Potrebno priložiti:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu

od 2.500,00 kn

4. SNIMAK STVARNOG STANJA– OVJEREN U KATASTRU

  Potrebno priložiti:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu

od 3.250,00 kn

5. ISKOLČENJE OBJEKTA S NACRTOM ISKOLČENJA
Potrebno priložiti:

  Iz katastra:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
  Stranka:

 • Rješenje o odobrenju gradnje ili građ. dozvola ili neki drugi dokument o odobrenju građenja

od 2.500,00 kn

6. EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I GRUNTOVNICI
Svaki slijedeći objekt je dodatnih 300,00 kn

Potrebno priložiti:

  Iz katastra:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • Posjedovni list za predmetnu česticu
  Iz Zemljišne knjige (gruntovnica):

 • Izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu
  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

 • Pravomoćnu građevinsku dozvolu ili neki drugi dokument o odobrenju građenja
 • Ostale potrebne dokumente
 • Državni biljezi – 135,00 kn ( pregled, ovjera i provedba geodetskog elaborata )

od 3.300,00 kn

7. PARCELACIJA – osnovna
Svaki slijedeća je dodatnih 500,00 kn

Potrebno priložiti:

  Iz katastra:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • Posjedovni list za predmetnu česticu
  Iz Zemljišne knjige (gruntovnica):

 • Izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu
  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

 • Pravomoćnu građevinsku dozvolu ili neki drugi dokument o odobrenju građenja
 • Ostale potrebne dokumente
 • Državni biljezi – 135,00 kn ( pregled, ovjera i provedba geodetskog elaborata )

od 5.000,00 kn

8. GEODETSKI PROJEKT
Potrebno priložiti:

  Iz katastra:

 • Kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • Posjedovni list za predmetnu česticu
  Iz Zemljišne knjige (gruntovnica):

 • Izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu
 • Ovisno o složnosti projekta za potrebe izvođenja radova.

od 6.500,00 kn

Za ostale cijene pošaljite nam upit