Naši Suradnici

Naši suradnici

Kako bi dostigli najvišu kvalitetu u radu u skladu sa klijentovim zahtjevima, usko surađujemo sa vodećim tvrtkama.

client-01

Ured ovlaštenog Arhitekte Vanja Dominko

Arhitektonske djelatnosti

client-01

NOP STUDIO d.o.o.

Za građenje, projektiranje i nadzor

client-01

Projekting d.o.o.

Za projektiranje, građenje, i nadzor

client-01

ATRIKO d.o.o.

Za inženjering i usluge

client-05

RUDOMAR d.o.o.

Društvo s ograničenenom odgovornošču za trgovinu, transport i usluge

client-05

DOMO VILLA d.o.o.

DOMO VILA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo

client-05

TehnikaGradnja d.o.o.

Za graditeljstvo, trgovinu, prijevoz i usluge

client-05

Projekt Prečko d.o.o.

Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine

client-05

Stanić d.o.o.

Vodeći distributer prehrambenih proizvoda

client-05

AR projekt d.o.o.

Građenje, projektiranje, nadzor

client-05

Croatibus d.o.o.

Za promet i turizam

client-05

Evrotrade d.o.o.

Uvoz izvoz i distribucija opreme i informatičkih proizvoda

client-05

Hrvatska obrtnička komora

client-05

Munis d.o.o.

Za građenje i projektiranje

client-05

Paron d.o.o.

Visokogradnja, niskogradnja, građevinski radovi

client-05

GIP Pionir d.o.o.

Vodeća građevinska tvrtka na području stanogradnje u Zagrebu

client-05

Akrobacija d.o.o.

Iznamljivanje i upravljanje nekretnina

client-05

TD studio d.o.o.

Za projektiranje i inženjering

client-05

Trebam.hr

client-05

HEP d.d.

Hrvatska elektroprivreda

client-05

Poslovna Hrvatska