Naše Usluge

 • Etažiranje

  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih…

  Više
 • Geodetski projekt

  Geodetski projekt je skup mjernih podataka, katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata…

  Više
 • Geodetski snimak

  Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa…

  Više
 • Glavni projekt

  Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine…

  Više
 • Idejni projekt

  Projekti se razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na idejni projekt…

  Više
 • Identifikacija katastarske čestice

  Čest slučaj u praksi je potreba za identifikacijom nekretnina. Pri tome razlikujemo dva slučaja:…

  Više
 • Iskolčenje

  Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu…

  Više
 • Izmjera vodova

  Obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova…

  Više
 • Izvedbeni projekt

  Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom…

  Više
 • Kopija katastarskog plana

  Kopija katastarskog plana (preris katastarskog plana) je javna isprava koju izdaje katastar, a prikazuje položaj…

  Više
 • Legalizacija objekata

  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 86/12, donesen je nakon Zakona o postupanju iz 2011, …

  Više
 • Obnova međe

  Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze. Od vlasnika nekretnine – zemljišta se…

  Više
 • Parcelacija zemljišta

  Podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima…

  Više
 • Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

  Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora je postupak kojeg propisuje Pravilnik o povezivanju…

  Više
 • Upis objekta u katastar

  Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se…

  Više