Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.
Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade.
Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.
Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.

Postupak etažiranja

Možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

  • stanovi
  • poslovni prostori
  • garaže
  • parkirna mjesta
  • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

Bitno je znati

Zbog čega je potrebno etažirati stan?

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice. Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana. Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora.

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

    • dobivanje hipotekarnog kredita
    • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
    • diobu obiteljskih nekretnina
    • ostavinsku diobu
    • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Što sve možete etažirati?

Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Od čega se sastoji elaborat etažiranja?

Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe će Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:

   • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
   • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
   • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
   • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
   • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
   • prijedlog upisa u zemljišne knjige