Naše Reference

Tvrtka Geometria j.d.o.o, Brdovec, Matije Gupca 2, od 2013 godine do danas, ima napravljeno preko 1500 predmeta i to preko 1000 legalizacija, upisa objekta, parcelacija i 150 geodetskih projekta za nadogradnju ili novogradnju raznih objektata.
Također bavi se arhitekturom kojom ima više od 150 projekata legalizacije, 50 etažiranja i 10 izrada glavnih projekata na završavanje zgrade ili nadogradnju.

2013.

h1

DVC- ZADAR d.o.o.

Izrada geodetske snimke

h2

Milka Mihaljević

Izrada geodetskog projekta rekonstukcije stambene zgrade

h3

Eurolimbus d.o.o.

Izrada pgp (posebne geodetske podloge) nadstrešnice

h4

Laknar Ivan

Izrada geodetskog projekta na Viru stambene zgrade (4 stana)

h4

Paron d.o.o

  • izrada DTK Izrada telefonskog voda Lovinčićeve ulice, izrada vode Izrada geodetskog projekta za vodovod Lovinčićeve ulice
  • izrada kanalizacija Izrada kanalizacijske mreže Lovinčićeve ulice
  • izrada geodetskog projekta Lovinčićeve ulice P1, P2

2014.

h4

HEP d.d.

Geodetski projekt za ELEN stanicu (ispred poglavarstva Grada Zagreba)

h4

APIS IT

Izrada geodetskog projekta za proširenje poslovne zgrade

h4

Mijatović Karlo

Izrada geodetskog projekta stambene zgrade, parcelacija + upis

h4

MUNIS d.o.o

  • izrada geodetskog projekta – stambeno – poslovne građevine Špansko jug
  • izrada gedetskog projekta stambeno – poslovne građevine Špansko u 5 Faza (geodetski projekt 5 zgrada)
  • izrada stambeno poslovne građevine S8 Trešnjevka

2015.

h4

Hrvoje Sefner

Izrada geodetskog projekta stambene građevine u Zaprešiću

h4

Paron d.o.o

Izrada geodetskog projekta zgrade A i B (Špansko Jug)

h4

Žarkovo d.o.o

Izrada geodetskog projekta – Stambeno – poslovne građevine na Baštijanovoj, projekt NovaBašijanova

h4

Zineta Dubravec

Izrada geodetskog projekta (4 stana) Vir

h4

Rudomar d.o.o.

Izrada geodetskog snimka eksplotacijskog polja

h4

Hidroprojekt d.o.o.

Izrada raznih snimka izvedenih stanja

h4

UZGZ d.o.o.

Situacijski nacrti cesta za ishođenje lokacijske dozvole

h4

Munis d.o.o.

Izrada geodetskog projekta F2, F3 zgrade Špansko jug

2016.

h4

Vid Zrinjan

Izrada geodetskog projekta pomoćne građevine u Zaprešiću

h4

Nemet Vještica

Izrada geodetskog projekta stambne građevine u Gornjoj Bistri

h4

Tomislav Štritof

Izrada geodetskog projekta stambene građevine u Zaprešiću

h4

Zvonko Ladešić

Izrada geodetskog projekta vikendice u Lipniku

h4

Domo Villa d.o.o

Izrada geodetskog projekta 8 stambnih građevina

h4

Krešimir Klepo

Izrada geodetskog projekta pomoćne građevine

h4

PANTERA d.o.o

Izrada geodetskog projekta nadstrešnice za preradu lješnjaka

h4

TEHNIKAGRADNJA d.o.o.

Izrada geodetskog projekta Projekt Prečko d.o.o.

h4

Jasminko Jagar

Izrada projekta stambene građevine u Donjoj Bistri

h4

Silva Huzjan

Izrada projekta stambne građevine u Desincu

h4

Antonio Lopac

Izrada geodetskog projekta u Ježevu

h4

Beneta Željko

Izrada geodetskog projekta U Dubrancu

h4

Croatibus d.o.o.

Izrada projekta na Žitnjaku

h4

STANOGRAD

Izrada upisa Žitnjak

h4

Zrinka Tojčić

Izrada geodetskog projekta proširenje stana u Centru Zagreba

h4

STANIĆ d.o.o

Izrada geodetskog projekta poslovne zgrade Kioska sa nadstrešnicom

h4

Stjepan Zidarić

Izrada geodetskog projekta na Višnjici

h4

Pelmen d.o.o.

Izrada geodetskog projekta Poslovne građvine u Strmcu

h4

Munis d.o.o.

Izrada geodetskog projekta na Trešnjevci S8

h4

Evrotrade d.o.o.

Izrada geodetskog projekta u Stupniku

h4

Mislav Jagunić

Izrada geodetskog projekta u Mikulićima

h4

Tehnikagradnja d.o.o.

Izrada geodetski projekt u Vrapču (stambeno poslovna građevina)

h4

Munis d.o.o.

Izrada geodetskog projekta Trešnjevka

h4

Aldin Salkić

Izrada geodetskog projekta na Viru

2017.

h4

Jasenka Tabule

Izrada geodetskog projekta u Vodicama

h4

Croatibus d.o.o.

Parcelacijski elaborat na Žitnjaku

h4

Branimir Tonković

Geodetski projekt stambene građevine u Ćovićima

h4

Milan Trbović

Izrada geodetskog projekta stambene građevine u Gornjem Stenjevcu

h4

Eurolimbus d.o.o.

Izrada gedoetskog projekta hale za autobuse

h4

Hrvatska obrtnička komora

Legalizacija komore u Zagrebu

h4

Darijo Šarotar

Izrada geodetskog projekta u Mikulićima

h4

Žarkovo d.o.o.

Izrada geodetskog projekta za novu Baštijanovu

h4

Stjepan Zidarić

Izrada geodetskog projekta za Višnjicu

h4

Paron d.o.o.

Obuhvat u prostoru 5 zahvata za lokacijske dozvole

h4

Jasenak d.o.o.

Legalizacija i upisi objekta

h4

Ivan Bukvič

Izrada geodetskog projekta u Zaprešiću

h4

Paron d.o.o.

Obuhvat u prostoru 10 cesta za lokacijsku dozvolu

h4

Munis d.o.o.

Izrada gedoetskog projekta za zgradu mješovite uporabe u Selskoj cesti

h4

Paška Sirana d.d.

Izrada geodetskog projekta za Pašku Siranu u Dinjiškoj

h4

Macura Ilija

Geodetski projekt na Viru

h4

Akrobacija d.o.o.

Izrada geodetskog projekta u Šenkovcu

h4

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Izrada usklađenja katastra i zemljišne knjige

h4

Peranić servis d.o.o.

Izrada legaliacije zgrade od 15 stanova

h4

Emina Kanuričć

Izrada poslovno stambene zgrade (geodetski projekt)

h4

Miro Jurišić

Izrada geodetskog projekta u Centru

h4

Zavod za mirovinsko (dom za starije)

Izrada parcelacijskog elaborata

h4

Ivica Stanić

Izrada geodetskog projekta na Viru

h4

Andrija Uložnik

Izrada geodetskog projekta u Zadru

h4

Nop Studio d.o.o.

Izrada obuhvat zahvata

Arhitektura

h4

HOK

Izrada legalizacije za zgradu komore u Zagrebu

h4

Stambena zgrada Ivana Rendića

Etažni elaborat 17 stanova

h4

Radić Abutić

Etažiranje zgrade u stenjevcu

h4

Cvitković Marko

Glavni projekt na Viru za nadogradnju objekta

h4

Petar Polanec

Etažiranje zgrade u Viru

h4

Peranić Servis d.o.o.

Izrada legalizacije zgrade od 15 stanova

h4

Elvin Eljazović

Izrada glavnog projekta za završvanje zgrade