O Nama

O NAMA

Geometria je društvo s ograničenom odgovornošću za katastarsko – geodetske poslove. Bavimo se obavljanjem geodetskih usluga za potrebe privatnih investitora te građevinskih i drugih poduzeća a imamo i poslovnu suradnju sa odvjetnicima, arhitektima i građevinskim vještacima.

Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije, Zadarske i Grada Zagreba.

 

Poslujemo od 2013 godine gdje smo napravili veliki niz projekata preko 1200 geodetski poslova, preko 300 arhitektonskih projekata, veliki niz idejnih projekata kao i projekata u 3d izvedbi.
Tvrtka posjeduje suvremenu geodetsku opremu i softvere. Misija tvrtke je pružanje kvalitetnih geodetsko-katastarskih usluga držeći se pravila struke i etičkih načela.

  Prema rješenju Državne geodetske uprave imamo ovlaštenje za obavljanje poslova:

 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • Izrada situacija nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • Iskolčenje građevina
 • Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  Iz područja inženjerske djelatnosti bavimo se:

 • Iskolčenjem svih vrsta objekata
 • Izradom elaborata kubatura iskopa i nasipa pri građevinskim radovima
 • Praćenjem visinskih i položajnih pomaka objekata pri izgradnji
  Ostale djelatnosti:

 • Izrada etažnih elaborata
 • Snimanje stvarnog stanja u svrhu utvrđivanja međa katastarskih čestica
 • Savjetodavne usluge pri kupoprodaji zemljišta
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
 • Izrada glavnih projekata, izvedbenih, idejnih projekata

NAŠA MISIJA

Naš je cilj pružiti klijentima kvalitetne geodetske usluge i u suradnji sa arhitektima arhitektonske
usluge u što kraćem vremenskom roku.

CIJENA

Na tržištu biti što prihvatljiviji sa cijenom u okviru pravilnika o geodetskim uslugama

ZAKON

Poštivati zakon i pravila struke, te pružiti svim kljentima dugu i profesionalnu suradnju.